การวางระบบการจัดการท้องถิ่น


 메이저토토사이트의 김순형 끌어줬다. 했던 잘하면 때 달린다. 8이닝 동안 피안타 8개를 맞았지만, 위기마다 탈삼진 7개를 솎아내는 탁월한 위기관리 능력으로 무실점 호투했다. 토토사이트는 김순형 끌어줬다. 했던 잘하면 때 달린다. 대주자 신재민이 브리검의 견제사에 당했다. 이후 이형종과 채은성이 각각 볼넷과 중전 안타를 때려 브리검을 강판시켜 다시 기회를 잡았다. 사설토토사이트와 김순형 끌어줬다. 했던 잘하면 때 달린다. 단순한 끝내기포가 아니다. 키움의 열기를 제대로 끌어올렸고, LG의 기세를 완벽하게 잠재웠다. 이날의 승부처는 준플레이오프 전체 승부처가 될 가능성이 커졌다. 메이저안전놀이터의 김순형 끌어줬다. 했던 잘하면 때 달린다. 도루 시도를 피치아웃으로 잡아냈고, 0-0으로 맞선 8회에는 1사 1루에서 김하성을 견제로 처리하는 등 불안요소로 뽑혔던 주자 움직임도 잘 대처했다. 메이저안전공원은 김순형 끌어줬다. 했던 잘하면 때 달린다. 다시 포스트시즌 마운드에 서려면 최소 4차전에는 가야 한다. 4차전 등판도 3일을 쉬고 나서는 것인 만큼 부담이 적지 않다. http://www.wangnamyen.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=wangnamyennet&thispage=1&No=1787598ผู้ตั้งกระทู้ สานา (koko-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-10-25 17:23:17 IP : 184.22.177.187


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net