dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ***รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตั้งแต่ปี 2561 จะย้ายมาอยู่ด้านบนเพื่อความสะดวกในการค้นหา และข้อมูลในปีที่ผ่านๆมา สามารถคลิกดูได้ตามปกติค่ะ***


 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562


รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561


รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 50

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 51

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 52

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 53

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 54

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 55

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 56

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 57

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 58

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 59

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 60

 

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net