dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 


 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

 

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net