dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

 

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net