dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ติดต่อเรา

***สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ตำบลวังน้ำเย็น   อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว 27210***


หมายเลขโทรศัพท์

037-251648 ,037-251523 ,037-251524 ,037-251525


หมายเลขโทรสาร

037-251404 ,037-251648 ต่อ144


ติดต่อราชการภายใน  :    กดหมายหมายเลขโทรศัพท์ แล้วตามด้วยเบอร์ต่อภายใน                        

นายกเทศมนตรี 101
ปลัดเทศบาล 105
หน้าห้องนายกฯ 108
สำนักปลัด 112
กองคลัง 201
งานทะเบียน -
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 303
กองสวัสดิการและสังคม 701
กองช่าง 401
กองวิชาการและแผนงาน 501
กองการศึกษา 603
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -
สระว่ายน้ำ -
งานประชาสัมพันธ์ 0,110

 *****************************

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ยินดีให้บริการแก้ไขทุกปัญหา และตอบข้อซักถามทุกประเด็น

โดยสามารถบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net