dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ติดต่อเรา

***สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ตำบลวังน้ำเย็น   อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว 27210***


หมายเลขโทรศัพท์

037-251648 ,037-251523 ,037-251524 ,037-251525


หมายเลขโทรสาร

037-251404 ,037-251648 ต่อ144


ติดต่อราชการภายใน  :    กดหมายหมายเลขโทรศัพท์ แล้วตามด้วยเบอร์ต่อภายใน                        

นายกเทศมนตรี 101
ปลัดเทศบาล 105
หน้าห้องนายกฯ 108
สำนักปลัด 100
กองคลัง 200
งานทะเบียน 151
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 301
กองสวัสดิการและสังคม 302
กองช่าง 400
กองวิชาการและแผนงาน 503
กองการศึกษา 606
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 702
สระว่ายน้ำ 720
งานประชาสัมพันธ์ 0,106

 *****************************

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ยินดีให้บริการแก้ไขทุกปัญหา และตอบข้อซักถามทุกประเด็น

โดยสามารถบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net