dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รางวัล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2547


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

ประจำปี 2549


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2550


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2552


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2554


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2556


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2558


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2559


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2560


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี 2561


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net