dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 article

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

                 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น เข้ารับมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 กับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลที่ผานมานี้

 


 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2561 article
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ article
โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมการค้าตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" article
รับมอบสนามบอลหญ้าเทียมจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ - King Power
เชิญชวนเที่ยวงานถนนคนเดินเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net