dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ article

 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ

18 ต.ค.2561 เวลา 11.00 น. นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น มอบหมายให้นายสมบัติ ศิลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัล องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ กับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ สโมสรกองทัพบก ตาม"โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" โดยเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ทำการรวบรวมมือถือเพื่อส่งมอบเข้าโครงการจำนวนทั้งสิ้น 512 เครื่อง

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2561 article
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 article
โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมการค้าตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" article
รับมอบสนามบอลหญ้าเทียมจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ - King Power
เชิญชวนเที่ยวงานถนนคนเดินเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net