dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมการค้าตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" article

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานเปิดโครงการ "กิจกรรมส่งเสริมการค้าตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น พร้อมทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น คณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับในกิจกรรมมีการประกวดการแข่งขันทำอาหารประกอบลีลา และร่วมชมบรรยากาศ ถนนคนเดินวังน้ำเย็น ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 

  
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2561 article
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 article
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ article
รับมอบสนามบอลหญ้าเทียมจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ - King Power
เชิญชวนเที่ยวงานถนนคนเดินเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net