ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


จากใจนายกเทศมนตรี
สารจากนายกเทศมนตรี

       "เทศบาล" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นรากฐานของการปกครองในฐานะระบอบประชาธิปไตย "การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน"  อย่างแท้จริง  เป็นบทบาทต่อการพัฒนาและสรรค์สร้างความเจริญมาสู่ประชาชนท้องถิ่น

                     ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผมพร้อมคณะฯ  ได้เข้ามาบริหารงานให้กับชุมชนวังน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมและคณะมีความมั่นใจในการพัฒนาวังน้ำเย็นให้เป็นบ้านเมืองที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ,สังคม  ทั้งนี้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา กระผมได้พบเจอกับปัญหาหลายๆ ด้าน แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน  ทั้งจากพี่น้องในชุมชนทั้ง 10 ชุมชนและ อีกทั้ง 19 หมู่บ้าน ,ภาครัฐ,ภาคเอกชน และยังรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นทุกท่าน  ทำให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยดี  ซึ่งกระผมเน้น  "การมีส่วนร่วม" ในการทำงานของทุกฝ่าย  จึงทำให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ

                      ซึ่งส่งผลให้ผมและคณะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่ทุกคนให้โอกาสกระผมและคณะเข้ามาบริหารอีกครั้ง  และจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดไป  กระผมในนามของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตยตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย  จงช่วยดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบพบแต่ความสุข  ความเจริญ  คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

 

 

 

นายวันชัย  นารีรักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็นCopyright © 2010 All Rights Reserved.