ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
dot
หน่วยงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletข่าวประกาศ
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
dot
คู่มือบริการประชาชนฉบับสมบูรณ์
dot
bulletคู่มือบริการประชาชนฉบับสมบูรณ์
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


ภาพบรรยากาศการแข่งขันนกกรงหัวจุก ครั้งที่2

 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (แข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก)  ครั้งที่ ๒
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
รางวัลชนะเลิศ ประเภท ปากเปียก
นกหมายเลข 23 จ่าเล็ก คลองไก่เถื่อน (ชมรมภาคตะวันออก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท ปากเปียก
นกหมายเลข 6 ชมรมปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท ปากเปียก
นกหมายเลข   15 คุณโบ ชมรมวังน้ำเย็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท นับดอก
นกหมายเลข 7 ชมรมปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท นับดอก
นกหมายเลข 28 ชมรมคลองหาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท นับดอก
นกหมายเลข 43 ชมรมวังน้ำเย็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Challenge Day 2015
กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย
ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปี 2558
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน "wangnamyen summer camps 2015" article
รับการตรวจประเมินผลงานเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดกรที่ดี ปี 2557
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เทศกาลปีใหม่ 2558
รับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการวังน้ำเย็น ตำบลแห่งความสุข
มหกรรม "กินการกุศล ๑๒ สิงหา มหาราชินี" ประจำปี ๒๕๕๗
พิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น
เทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๕๗
นายกวันชัย นารีรักษ์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (องคมนตรี)
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชลแชลเลนจ์เดย์ CHALLENGE DAY 2013
กิจกรรม วันเทศบาล 57
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
สัมภาษณ์พิเศษ นายกอ้อย สยามธุรกิจ
ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2557
กิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวามหาราช 2556
เปิดศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 56
โครงการสุขาภิบาลอาหาร ปี 56
มหกรรมกินการกุศล 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2556
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชลแชลเลนจ์เดย์ CHALLENGE DAY 2013
ปรเพณีสงกรานต์และแห่พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2556
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักจัดรายการ (ดีเจ) ปี 2556
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "วังทองเกมส์ 2013"
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ 2556
ประเพณีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
การแข่งขันกีฬา"ฟุตซอล" ต้านภัยยาเสพติดท้องถิ่นเข้มแข็ง ครั้งที่3
โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการอำเภอวังน้ำเย็น
พิธีอุปสมบทหมู่ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๔ ธ.ค.๒๕๕๕
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษากัมพูชา เพื่อการสื่อสาร รุ่น 1
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โครงการกินการกุศล 12 สิงหา มหาราชินี 2555
ชมรายการคุยข่าว10 โมง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
เทศบาลสัญจร บ้านทรัพย์นิยม หมู่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด
งานวันเทศบาล 2555
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
พิธีทำบุญตักบาตรในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔
โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเทิดพระเกียรติฯ
ภาพการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์ ฯ ตลาดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
มอบของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอยุธยา
แพคของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านคลองสารพา 2
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านคลองสารพา
โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้ความรู้แก่นักเรียน
ภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
การแข่งขันกีฬาร้อยดวงใจท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ทม.วังน้ำเย็น ร่วมกับ รพ.วังน้ำเย็น เปิดโรงเรียน อสม.
เทศบาลใส่ใจชุมชนสุขสันต์ 2554
การแข่งขัน น้ำดื่มตราสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
อิ่มกันถ้วนหน้า กับ "มหกรรมกินการกุศล 12 สิงหา มหาราชินี" เทศบาลมืองวังน้ำเย็น
พิธีเปิดศุนย์กำจัดขยะครบวงจร เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์
พิธีลงนามสัญญาร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่าง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และ Guangxi Overseas Chinese School
งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อย่างไม่เป็นทางการ
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและประชาชนชาววังน้ำเย็นร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2554
"ยิ้มสู้ เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม" วันคนพิการสากล สระแก้ว ปี 2553
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช
สมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา เสด็จมาประทับ ณ วัดเขาป่าแก้ว
นายอำเภอวังน้ำเย็น นำประชาชนทำความสะอาดครั้งใหญ่ถวายในหลวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ทอดกฐิน วัดเขาป่าแก้ว
นายกฯอ้อย สานฝันเยาวชนวังน้ำเย็น สานต่อโครงการฝึกฟุตบอล
ภาพบรรยากาศโครงการ "ส่งเสริมคุณภาพ อสม."
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556
ผู้ว่าฯ เปิดรณรงค์ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ลดโรค-ส่งเสริมปีท่องเที่ยว ในงานมหกรรมกินการกุศล
เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ส่งเสริมเยาวชนไทยเป็น"ไทเกอร์น้อย"
บรรยากาศการแข่งขัน นกกรงหัวจุกครั้งที่ 3 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ขอเชิญแข่งขันนกกรงหัวจุกนัดเปิดสนามครั้งที่ 3
อีกครั้ง กับการแข่งขันนกกรงหัวจุกนัดเปิดสนามครั้งที่ 2
ภาพบรรยากาศการแข่งขันนกกรงหัวจุกต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
ชมรมคนรักนกกรงหัวจุก...ห้ามพลาด
ทต.วังน้ำเย็นเน้นการศึกษาพัฒนาคน รร.ในสังกัดยอดนักเรียนพุ่ง 2 ปีกว่า 7 ร้อยคน article
ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นเฮ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดแรก
หวั่นขยะล้นเมือง เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นผุด "โรงกำจัดขยะ" articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.