ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
dot
หน่วยงาน
dot
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletข่าวประกาศ
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล                                       คลิ๊ก ตามสาขาวิชาเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  

                                       1.  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์                

2.  สาขาวิชาเอกภาษาไทย                 

3.  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ             

4.  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์                

5.  สาขาวิชาเอกเคมี                           

6.  สาขาวิชาเอกชีววิทยา                     

7.  สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา                 

8.  สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา                  

9.  สาขาวิชาเอกพลศึกษา                     

10.  สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา               

11.  สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา         

12.  สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย         

                              รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล
12สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
11สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
10สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
09สาขาวิชาเอกพลศึกษา
08สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
07สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
06สาขาวิชาเอกชีววิทยา
05สาขาวิชาเอกเคมี
04สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
03สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
02สาขาวิชาเอกภาษาไทย
01สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครสอบแข่นขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ
คำถามที่พบบ่อย
เอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล
ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
ประการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.