ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล                                       คลิ๊ก ตามสาขาวิชาเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  

                                       1.  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์                

2.  สาขาวิชาเอกภาษาไทย                 

3.  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ             

4.  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์                

5.  สาขาวิชาเอกเคมี                           

6.  สาขาวิชาเอกชีววิทยา                     

7.  สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา                 

8.  สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา                  

9.  สาขาวิชาเอกพลศึกษา                     

10.  สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา               

11.  สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา         

12.  สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย         

                              รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล
12สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
11สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
10สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
09สาขาวิชาเอกพลศึกษา
08สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
07สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
06สาขาวิชาเอกชีววิทยา
05สาขาวิชาเอกเคมี
04สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
03สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
02สาขาวิชาเอกภาษาไทย
01สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครสอบแข่นขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ
คำถามที่พบบ่อย
เอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล
ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
ประการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.