dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลฯ tcnap

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
โครงการตำบลสุขภาวะ

โครงการรับเครื่อข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน ,วิพากษ์หลักสูตรการเรียนรู้ฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการทำวิจัยชุมชนสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net