dot dot
bullet****ข่าวประกาศ***


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน ,วิพากษ์หลักสูตรการเรียนรู้ฯ

 

.

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
โครงการตำบลสุขภาวะ

โครงการรับเครื่อข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลฯ tcnap
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการทำวิจัยชุมชนสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net