dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
tour of wangnamyen 2017 (พิธีเปิด,อาสาทำดี)
วันที่ 19/04/2017   15:27:57

 tour of wangnamyen 2017 (พิธีเปิด,อาสาทำดี) ชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดฯ 2560 วันที่ 12/07/2017   12:07:34
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารฯ วันที่ 12/07/2017   12:03:46
พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 วันที่ 12/07/2017   11:53:27
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 12/07/2017   11:48:02
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 วันที่ 12/07/2017   11:44:46
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 12/07/2017   11:42:06
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุฯ2560 วันที่ 12/07/2017   11:30:41
ภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพ&ทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 วันที่ 24/04/2017   12:55:36
งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม"วันสงกรานต์" 2560 วันที่ 19/04/2017   15:44:42
งานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 19/04/2017   15:41:34
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 19/04/2017   15:38:32
ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน พัฒนาท้องถิ่นตามกิจกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ วันที่ 16/11/2018   12:43:39
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 19/04/2017   15:30:12
พีธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ วันที่ 19/04/2017   15:25:52
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 19/04/2017   15:23:44
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่น้อมถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2559 วันที่ 19/04/2017   15:21:42
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) วันที่ 19/04/2017   15:19:54
รวมพลังแห่งความภักดี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันที่ 19/04/2017   15:17:41
กิจกรรมอาสาทำดีลงแขกเกี่ยวข้าว วันที่ 19/04/2017   15:15:16
ภาพการแข่งขันฯ วังน้ำเย็นเกมส์ 24-11-59 วันที่ 19/04/2017   15:13:29
ภาพการแข่งขันฯ วังน้ำเย็นเกมส์ 22-11-59 วันที่ 19/04/2017   15:10:55
พิธีเปิด "วังน้ำเย็นเกมส์2" วันที่ 19/04/2017   15:07:35
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ (ชุดใหญ่) วันที่ 19/04/2017   15:04:48
พิธีถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.59 วันที่ 19/04/2017   14:59:48
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) อำเภอวังน้ำเย็น วันที่ 19/04/2017   14:55:31
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ อำเภอวังน้ำเย็น วันที่ 19/04/2017   14:51:57
งานแถลงข่าว "วังน้ำเย็นเกมส์ 2" วันที่ 19/04/2017   14:48:54
ภาพกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 19/04/2017   14:45:47
ภาพกิจกรรมกินการกุศล 12 สิงหามหาราชินี 59 วันที่ 19/04/2017   14:43:13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น วันที่ 19/04/2017   14:39:16
ภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วังน้ำเย็นวิชาการ" วันที่ 19/04/2017   14:36:30
ภาพพิธีเปิดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ "วังน้ำเย็นวิชาการ" วันที่ 19/04/2017   14:29:54
ภาพกิจกรรมโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ๗๐ ปี ครองราชย์" วันที่ 19/04/2017   14:27:15
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรฯ วันที่ 19/04/2017   14:21:51
โครงการ ผู้สูงอายุแกร่งกล้า กับภูมิปัญญานิพนธ์ วันที่ 19/04/2017   14:25:21
แจกถุงยังชีพพระราชทาน วันที่ 31/05/2016   11:42:46 article
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556 วันที่ 13/09/2013   11:25:00
ผู้ว่าฯ เปิดรณรงค์ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ลดโรค-ส่งเสริมปีท่องเที่ยว ในงานมหกรรมกินการกุศล วันที่ 12/11/2010   17:32:43
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Challenge Day 2016 วันที่ 31/05/2016   11:51:48 article
มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน วันที่ 31/05/2016   14:41:57 article
ปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ปี2559 วันที่ 31/05/2016   11:59:40 article
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด วันที่ 31/05/2016   14:10:16 article
วันเทศบาล ประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   14:29:38 article
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   14:30:10 article
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 31/05/2016   14:30:55
ภาพทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   14:31:11
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Challenge Day 2015 วันที่ 08/06/2015   10:53:07
กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย วันที่ 20/05/2015   15:51:22
ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปี 2558 วันที่ 20/05/2015   15:39:29
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน "wangnamyen summer camps 2015" วันที่ 31/05/2016   11:43:15 article
รับการตรวจประเมินผลงานเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดกรที่ดี ปี 2557 วันที่ 09/03/2015   11:07:42
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 13/01/2015   10:03:18
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เทศกาลปีใหม่ 2558 วันที่ 13/01/2015   10:23:05
รับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วันที่ 23/09/2014   11:02:29
โครงการวังน้ำเย็น ตำบลแห่งความสุข วันที่ 23/09/2014   10:29:39
มหกรรม "กินการกุศล ๑๒ สิงหา มหาราชินี" ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 13/08/2014   14:08:08
พิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 13/08/2014   13:58:31
โครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น วันที่ 23/09/2014   10:45:11
เทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 13/08/2014   14:00:26
นายกวันชัย นารีรักษ์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (องคมนตรี) วันที่ 01/07/2014   15:24:38
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชลแชลเลนจ์เดย์ CHALLENGE DAY 2013 วันที่ 02/06/2014   13:15:04
กิจกรรม วันเทศบาล 57 วันที่ 17/06/2014   14:38:17
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 วันที่ 04/06/2014   11:11:11
สัมภาษณ์พิเศษ นายกอ้อย สยามธุรกิจ วันที่ 02/04/2014   15:59:29
ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2557 วันที่ 25/02/2014   11:27:18
กิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวามหาราช 2556 วันที่ 25/02/2014   11:01:27
เปิดศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 25/02/2014   10:52:30
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 56 วันที่ 24/10/2013   10:05:16
โครงการสุขาภิบาลอาหาร ปี 56 วันที่ 24/10/2013   09:52:35
มหกรรมกินการกุศล 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2556 วันที่ 13/09/2013   10:56:41
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชลแชลเลนจ์เดย์ CHALLENGE DAY 2013 วันที่ 18/06/2013   09:27:37
ปรเพณีสงกรานต์และแห่พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2556 วันที่ 22/04/2013   14:19:00
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักจัดรายการ (ดีเจ) ปี 2556 วันที่ 13/03/2013   15:15:42
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "วังทองเกมส์ 2013" วันที่ 13/03/2013   11:01:54
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ 2556 วันที่ 31/01/2013   14:53:53
ประเพณีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ วันที่ 10/01/2013   09:33:57
การแข่งขันกีฬา"ฟุตซอล" ต้านภัยยาเสพติดท้องถิ่นเข้มแข็ง ครั้งที่3 วันที่ 28/12/2012   13:24:22
โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการอำเภอวังน้ำเย็น วันที่ 20/12/2012   10:50:10
พิธีอุปสมบทหมู่ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕ วันที่ 12/12/2012   14:58:17
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕ วันที่ 12/12/2012   15:22:21
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๔ ธ.ค.๒๕๕๕ วันที่ 18/12/2012   14:20:23
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษากัมพูชา เพื่อการสื่อสาร รุ่น 1 วันที่ 28/11/2012   16:21:41
ภาพสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 12/09/2012   09:15:51
โครงการกินการกุศล 12 สิงหา มหาราชินี 2555 วันที่ 17/08/2012   16:21:32
ชมรายการคุยข่าว10 โมง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 12/12/2012   09:16:31
เทศบาลสัญจร บ้านทรัพย์นิยม หมู่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ 27/07/2012   11:45:20
พิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด วันที่ 27/07/2012   11:47:01
งานวันเทศบาล 2555 วันที่ 27/04/2012   11:33:49
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 27/04/2012   11:04:17
พิธีทำบุญตักบาตรในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ วันที่ 30/01/2012   10:55:28
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ วันที่ 14/12/2011   13:27:55
โครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเทิดพระเกียรติฯ วันที่ 14/12/2011   10:48:54
ภาพการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์ ฯ ตลาดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 21/10/2011   15:19:35
มอบของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอยุธยา วันที่ 20/10/2011   13:38:18
แพคของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา วันที่ 20/10/2011   11:43:14
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านคลองสารพา 2 วันที่ 20/10/2011   11:24:23
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านคลองสารพา วันที่ 20/10/2011   10:57:25
โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้ความรู้แก่นักเรียน วันที่ 16/09/2011   15:49:16
ภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 16/09/2011   11:47:49
การแข่งขันกีฬาร้อยดวงใจท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 16/09/2011   11:02:36
ทม.วังน้ำเย็น ร่วมกับ รพ.วังน้ำเย็น เปิดโรงเรียน อสม. วันที่ 08/11/2011   09:32:48
เทศบาลใส่ใจชุมชนสุขสันต์ 2554 วันที่ 02/09/2011   15:00:45
การแข่งขัน น้ำดื่มตราสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 วันที่ 01/11/2011   09:54:21
อิ่มกันถ้วนหน้า กับ "มหกรรมกินการกุศล 12 สิงหา มหาราชินี" เทศบาลมืองวังน้ำเย็น วันที่ 16/08/2011   17:00:51
พิธีเปิดศุนย์กำจัดขยะครบวงจร เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 08/11/2011   09:06:22
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ วันที่ 27/05/2011   10:09:18
พิธีลงนามสัญญาร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่าง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และ Guangxi Overseas Chinese School วันที่ 20/05/2011   10:24:32
งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่ 20/05/2011   11:48:24
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 17/02/2011   11:05:29
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและประชาชนชาววังน้ำเย็นร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2554 วันที่ 20/01/2011   22:41:27
"ยิ้มสู้ เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม" วันคนพิการสากล สระแก้ว ปี 2553 วันที่ 11/05/2015   09:28:13
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช วันที่ 13/12/2010   10:10:10
สมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา เสด็จมาประทับ ณ วัดเขาป่าแก้ว วันที่ 13/12/2010   21:00:22
นายอำเภอวังน้ำเย็น นำประชาชนทำความสะอาดครั้งใหญ่ถวายในหลวง วันที่ 08/12/2010   16:33:29
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ทอดกฐิน วัดเขาป่าแก้ว วันที่ 18/11/2010   16:53:14
นายกฯอ้อย สานฝันเยาวชนวังน้ำเย็น สานต่อโครงการฝึกฟุตบอล วันที่ 20/11/2010   18:22:06
ภาพบรรยากาศโครงการ "ส่งเสริมคุณภาพ อสม." วันที่ 15/11/2010   13:05:06
ภาพกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ปี 2560 วันที่ 12/07/2017   12:00:37
เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ส่งเสริมเยาวชนไทยเป็น"ไทเกอร์น้อย" วันที่ 12/11/2010   17:32:59
บรรยากาศการแข่งขัน นกกรงหัวจุกครั้งที่ 3 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว วันที่ 12/11/2010   17:33:16
ขอเชิญแข่งขันนกกรงหัวจุกนัดเปิดสนามครั้งที่ 3 วันที่ 12/11/2010   18:01:57
ภาพบรรยากาศการแข่งขันนกกรงหัวจุก ครั้งที่2 วันที่ 12/11/2010   18:03:23
อีกครั้ง กับการแข่งขันนกกรงหัวจุกนัดเปิดสนามครั้งที่ 2 วันที่ 12/11/2010   21:56:22
ภาพบรรยากาศการแข่งขันนกกรงหัวจุกต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 วันที่ 12/11/2010   18:02:29
ชมรมคนรักนกกรงหัวจุก...ห้ามพลาด วันที่ 05/10/2009   10:33:37
ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นเฮ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดแรก วันที่ 21/12/2010   08:15:12สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net